Hem / Varför Nordic Interim? / Erfarna Interim Executive Professionals

Erfarna Interim Executive Professionals

Vi samarbetar med branschens mest erfarna Interim Executives inom alla ledningsfunktioner på C-nivå samt projektledare och specialister. Våra interimschefer har alla en verifierad erfarenhet av att driva förändringar och skapar trygghet i en organisation.

Vi nöjer oss inte bara med att förmedla Interim Executives. Vi är en partner som deltar aktivt genom hela processen, från definiering av uppdrag och tillsättning av rätt kompetens, till genomförande, kvalitetssäkring och uppföljning. Vår unika arbetsmetodik attraherar marknadens främsta interimare, vilket skapar trygghet och kvalitet i varje leverans och därmed nöjdare kunder. En positiv spiral, för alla parter.

”Vad som gör Nordic Interim unika, är att vi själva har lång erfarenhet från ledande positioner inom privat och offentlig sektor, vilket skapar förståelse och dynamik i dialogen med våra uppdragsgivare.” 

Läs om våra medarbetare →

Engagemang och genomförandekraft

Nordic Interim bidrar till att skapa ökad konkurrenskraft genom att förbättra, förändra och förädla verksamheter och processer. Vi erbjuder en dynamisk kombination av marknadens mest kvalificerade och erfarna Interim Executives och vår egen genuina erfarenhet från privat och offentlig sektor.

Vi agerar i Sverige, Norden och globalt. Och vi är engagerade genom hela processen, från analys och definition av uppdrag till urval, avtal, genomförande och uppföljning.

Uppdragen spänner över allt från att fylla kritiska luckor till processförändringar, digital transformation, utlandsetablering och hantering av krislägen – vi hjälper er att identifiera och implementera den optimala lösningen för er situation.

Läs om vår mission →

”Tillsammans med marknadens bästa och mest erfarna Interim Executives löser vi kritiska affärsutmaningar och stärker våra kunders konkurrenskraft.”

Fördelar med Interim Executives

  • Tar operativt ansvar för uppdraget. Bidrar med råd, kunskap och erfarenhet till företag, organisation, styrelse och arbetsteam.
  • Kort startsträcka. Ingen rekryteringsprocess. Kan påbörja uppdraget direkt.
  • Kostnadseffektiv och flexibel lösning på ett ofta akut problem.
  • Är objektiv, klarsynt, ärlig och tydlig, alltid med uppdragets bästa för ögonen.
  • Senior och ofta överkvalificerad person. Förmåga att snabbt analysera läget, förstå och påbörja uppdraget.
  • Fullt fokus på resultat och uppsatta mål för uppdraget.