Hem / Våra interimschefer / Interim VD / CEO

Interim VD / CEO

En interim VD tillträder med kort varsel och genomför ofta ett specifikt uppdrag som exempelvis en turnaround.

Vad gör en Interim VD eller CEO?

En interim VD är en tillförordnad VD som tillträder med kort varsel under begränsad tid. Vanliga uppdrag kan vara att genomföra turnaround, skapa tillväxt eller för att fylla en vakans. Skillnaden mot en konsult är att en interim inte bara analyserar nuläget utan även genomför de förändringar som behöver göras.1. En interim VD driver transformation eller turnaround

När en verksamhet står inför exempelvis en förändring eller turnaround är det nödvändigt att ha rätt kompetens ombord. Att driva en turnaround innebär att VD tillsammans med ledningsgruppen vänder ett företag från förlust till vinst.

En interim VD säkerställer att verksamheten når de uppställda målen och att alla medarbetare har rätt förutsättningar att lyckas. En turnaround innebär ofta stora förändringar i organisationen, kraftig kostnadsreducering och fokus på kärnvärden och nyckelprodukter eller tjänster.

Att vara ytterst ansvarig för en transformation kan innebära olika insatser beroende på verksamhetens storlek. I större bolag innebär det oftast ett strategiskt arbete där man säkerställer att mellanchefer har rätt förutsättningar att lyckas med förändringen och här är kommunikation och transparens av yttersta vikt. I mindre bolag är VD oftast operativ och driver aktivt förändringen tillsammans med ledningsgruppen. Även här är kommunikation och transparens nyckeln till framgång.

En interim VD/CEO kommer in i verksamheten med nya ögon, en kompetens som saknas internt och med en lång erfarenhet av transformationer och ledarskap. En interim VD analyserar inte bara var problemen ligger, utan driver även förändringsresan och implementerar nya arbetssätt, processer och strukturer. När uppdraget är slutfört kan en permanent VD/CEO ta över en välfungerande verksamhet.

”Fördelen med att vara interimare är att helt objektivt och sakligt kunna se på verksamheten och vad som måste göras. Jag hade inga förutfattade meningar och ifrågasatte konstant gamla arbetssätt.

Läs intervju med Andreas Bergvall >

2. Är en trygg ledare vid affärskritiska utmaningar

Med minst 15 års erfarenhet av ledarskap och affärskritiska utmaningar har en interim VD förmågan att komma in i en orolig organisation och leda verksamheten tryggt i rätt riktigt. En interimschef lyssnar på organisationen, ger medarbetarna rätt förutsättningar för att lyckas och framför allt, kommunicerar tydligt och regelbundet om de förändringar som sker. En interim kan driva neddragningar och samtidigt hjälpa och stötta dem som förlorar sina jobb att hitta nya arbetsgivare. Vid en nedläggning av verksamheten kan den interima VD:n även ha förmågan att behålla motivation och engagemang i organisationen fram till sista dagen.

3. En interim VD driver tillväxt

När ett bolag står inför tillväxt, organiskt, genom förvärv eller internationell lansering når en interim VD på kort tid snabba resultat genom en välarbetad strategiplan och genomförande. En VD vet vilken väg som är rätt och vilka kompetenser som behövs.

4. Genomför kostnadsreduceringsprogram

Ett kostnadsreduceringsprogram är nödvändigt till exempel när verksamheten visar röda siffror eller befinner sig i en insolvenssituation. Den interima VD:n har genomfört kostnadsreduceringar tidigare och vet vilka processer och kompetenser som är avgörande för att lyckas. En interim VD har ingen startsträcka utan levererar från dag ett. Med tydliga milstolpar och tydlig kommunikation leder interimaren organisationen till satt mål.

5. En interim stöttar i specifika projekt

Vare sig det gäller en IPO (börsnotering), implementering av nya system eller en stor organisationsförändring, är en erfaren ledare rätt person för att leda verksamheten tryggt i hamn. En interim ledare vet vad som behöver göras och vilken kompetens som krävs för att genomföra projekten. Efter genomfört projekt lämnar interimaren över en välfungerande verksamhet till en permanent VD.

6. En interim VD kan fylla en vakans eller sjukfrånvaro

När en CEO lämnar bolaget kan man inte alltid vänta på en permanent rekryteringsprocess som kan ta sex månader eller längre. Att då engagera en erfaren VD som framgångsrikt har lett företag åt rätt håll flera gånger tidigare en god idé. Vid sjukfrånvaro eller annan vakans tar en interim VD över verksamheten och leder den tryggt med gott ledarskap till den permanenta rollinnehavaren är på plats igen. En interim VD kan även komma in som senior rådgivare för att stötta befintlig VD i komplexa projekt eller vid affärskritiska utmaningar.

”Mitt uppdrag var att analysera om vi kunde rädda företaget eller om vi skulle stänga ner. Nyckeln var att återfå förtroendet från kunder och medarbetarna.” 

Läs intervju med Christer Brovinius >

Varför kan en Interim VD eller CEO vara avgörande för en verksamhet?

En interim är ett tryggt och kostnadseffektivt val när verksamheten står inför en tillväxtresa eller en turnaround, eller när man behöver fylla en vakans. En interimare kan även gå in och stötta befintlig ledning i ett specifikt projekt eller delmoment. En Interimare är en kortsiktig injektion som fokuserar på uppgiften och är ovärderlig vid förändringar såsom strategiprojekt, implementeringar eller för att driva tillväxt. 

Vilka roller kan en interim CEO fylla?

  • Interim koncernchef 
  • Interim VD 
  • Interim CEO 
  • Interim Affärsområdeschef 
  • Interim Divisionschef 
  • Interim Enhetschef 
  • Interim COO 

Bra artiklar

Getting The Most From An Interim CEO (Corporate Board Member)
What happens when a CEO takes over? (Harvard Business Review)

Varför anlita Nordic Interim?

Våra interima CEO:er har minst 15 års erfarenhet av operativt framgångsrikt ledningsgrupps- och förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Alla våra interim executives är verifierat goda ledare med vana av att hantera akuta situationer där leverans från dag ett är nödvändigt.

Vi förstår våra kunders behov och utmaningar och analyserar tillsammans situationen och identifierar därefter de bästa tillgängliga interima ledare som finns på marknaden. Vårt team som arbetar på Nordic Interim har erfarenhet från ledande positioner i näringslivet och offentlig sektor och Executive Search. Vi hjälper er även på lokala marknader genom vårt internationella nätverk Globalise med kontor i 16 länder.