Hem / Våra interimschefer / Interim Supply Chain Manager

Interim Supply Chain Manager

Vi har marknadens starkaste nätverk av interima chefer inom Supply Chain

Supply Chain-rollen är en mycket viktig roll produktföretag. En interim Supply Chain Manager är till stor hjälp när en verksamhet står inför en förändring, internationalisering, för att bringa reda i oreda, vid en vakans eller när det nödvändigt att ha rätt kompetens ombord. En interim Supply Chain Manager kan starta omgående och för med sig erfarenhet, ett tryggt ledarskap och genomförandekraft.

Våra interima Supply Chain Managers har minst 15 års erfarenhet av operativt framgångsrikt förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Djup kompetens inom Supply Chain, från flödet av varor från tillverkare eller grossister och genom alla steg i produktionen till alla processer inom inköp och logistik. Alla våra interima Supply Chain Managers är verifierat goda ledare med vana av att hantera akuta situationer där det är nödvändigt att leverera resultat från första dagen. 


Varför välja att engagera en interim Supply Chain Manager?

En interim Supply Chain Manager är ett tryggt och kostnadseffektivt val när er verksamhet står inför en förändring, integration eller andra situationer när man behöver se över inköp, logistik eller varuflödet. En interim Supply Chain Manager kan även gå in och stötta befintligt team i ett specifikt projekt eller delmoment. 

Har ni en vakans så når ni genom att engagera en interim Supply Chain Manager på kort tid snabba resultat och genomförda förändringar under den tid ni rekryterar en permanent CFO.

Läs mer om när en interimschef är den bästa lösningen här →

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Läs mer om interim management här →

När ska man anlita en interim Supply Chain Manager?

 • Vid en transformering
 • Vid integrationer
 • För att införa strukturer och processer
 • Vid oro/brist på ledarskap
 • Vid behov av stöttning i specifika projekt
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro
 • Vid problem med leveranssäkerhet

Vilka roller kan en interim Supply Chain Manager fylla?

Beroende på uppdragets komplexitet och bolagets storlek, kan en interim Supply Chain Manager även gå in i roller såsom:

 • Supply Chain Manager
 • Logistikchef
 • Inköpschef
 • Varuflödeschef
 • Projektledare för specifika projekt och implementeringar

Vill du veta mer?