Hem / Våra interimschefer / Interim Projektledare och Programchef

Interim Projektledare och Programchef

Vi arbetar med de mest erfarna Projektledarna och Programcheferna på marknaden.

En interim ledare med lång erfarenhet av att driva projekt och stora program är nödvändigt för att driva affärskritiska initiativ i hamn snabbt och tryggt.

Nordic Interim samarbetar med marknadens mest erfarna interima Förändringledare

Vid stora projekt eller förändringar krävs det att man har rätt kompetens och ledarskap. Ofta finns inte denna kompetens internt eller så har man inte råd att avvara resurser. För att se till att projekt eller program uppnår de uppställda målen gällande tid, kvalitet och budget genom att sätta realistiska tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar, väljer många företagsledningar att engagera en interim Projekt- eller Programledare för att så snabbt som möjligt nå det satta målet.

Vill du veta mer om Nordic Interims interimschefer?
Kontakta oss idag, eller skicka en förfrågan direkt.
08-503 855 00 / info@nordicinterim.com

Att leda i förändring

Att leda i förändring innebär att man på ett strukturerat sätt vägleder organisationen och intressenter från nuläget till det mål man önskar uppnå. En transformation är ofta mycket kostsam gällande tid, resurser och pengar och det är därför av största vikt att förändringen drivs effektivt, långsiktigt och hållbart.

En projektledare planerar, leder och styr projekt och program och skapar förutsättningar för att teamet ska nå framgång. Ledarskapsförmåga är av yttersta vikt då projektledaren ansvarar för att ha kontroll över hur projektet fortlöper och att snabbt kunna åtgärda eventuella problemområden.

Läs mer om när en interimschef är den bästa lösningen här.

Uppdraget är att driva projektet så effektivt och smärtfritt som möjligt.

Utan rätt ledning nås målen sällan i tid och projektet kan bli mycket kostsamt. En bra Förändringsledare har förmågan att få med sig alla på tåget och driva en effektiv förändring samtidigt som affärerna fortsätter löpa på.

I vissa fall kräver projektet stark kunskap inom det specifika området, men ibland är det en fördel att ta in en interim från en annan bransch med nya perspektiv.

Exempel på projekt där en interim ledare kan vara en god stöttning är vid stora investeringar där man vill säkerställa samordningsfördelar mellan olika delar av verksamheten, stora infrastrukturprojekt eller digitalisering.

Fördelen med att engagera en interim Projektledare eller Programchef:

  • Verksamheten behöver inte avsätta en resurs som samtidigt behöver sköta sina vanliga arbetsuppgifter
  • En interim ledare eller chef är helt dedikerad till uppgiften
  • En interim Projektledare eller interim Programchef har framgångsrikt gjort samma resa flera gånger tidigare
  • En erfaren interimare har ett gott och tryggt ledarskap som tillför lugn och arbetsro till organisationen
  • Projektet genomförs i tid och till rätt budget

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Några saker som är genomgående från uppdrag till uppdrag är att förstå vart man är på väg – riktningen, varför man gör det man gör och förstå vilken förmåga som kommer att krävas framåt.

Läs vår intervju med Joakim Kedbrant här.