Hem / Våra interimschefer / Interima Projektledare och Programchefer (PMO)

Interima Projektledare och Programchefer (PMO)

För att driva stora och komplexa projekt eller program krävs en ledare med lång erfarenhet av att leda affärskritiska initiativ i hamn snabbt och tryggt.

Nordic Interim samarbetar med marknadens mest erfarna interima Förändringledare

Vid stora projekt eller förändringar krävs det att man har rätt kompetens och ledarskap. Ofta finns inte detta internt eller så har man inte råd att avvara resurser. För att se till att initiativen når de uppställda målen gällande tid, kvalitet och budget med realistiska tidsplaner, milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar, väljer många företagsledare att engagera en interim Projekt- eller Programchef för att så snabbt som möjligt nå det önskade resultatet.

Att leda i förändring

Att leda en förändring innebär att man på ett strukturerat sätt vägleder organisationen och intressenter från nuläget till det önskade målet. Ett stort projekt är ofta mycket kostsam gällande tid, resurser och pengar och det är därför viktigt att det genomförs på ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt.

En projektledare planerar, leder och styr projekt eller program och skapar förutsättningar för att teamet ska nå framgång. Ledarskapsförmågan är av yttersta vikt då projektledaren ansvarar för att ha kontroll över hur projektet fortlöper och för att snabbt kunna åtgärda eventuella problemområden.

Läs mer om när en interimschef är den bästa lösningen här.

Uppdraget är att driva projektet så effektivt och smärtfritt som möjligt

Utan rätt ledarskap nås målen sällan i tid och projektet kan bli mycket kostsamt. En bra förändringsledare har förmågan att få med sig alla på tåget samtidigt som affärerna fortsätter löpa på som vanligt.

I vissa fall kräver programmet stark kunskap inom det specifika området, men ibland är det en fördel att ta in en interimare från en annan bransch med nya perspektiv.

Exempel på projekt där en interim ledare kan vara en bra stöttning till organisationen är vid stora investeringar där man vill säkerställa samordningsfördelar mellan olika delar av verksamheten, stora infrastrukturprojekt eller vid en digitalisering.

Fördelen med att engagera en interim Projektledare eller Programchef:

  • Verksamheten behöver inte avsätta en resurs som samtidigt behöver sköta sina vanliga arbetsuppgifter
  • En interim ledare är helt dedikerad till uppgiften
  • En interim Projektledare eller Programchef har framgångsrikt gjort samma resa flera gånger tidigare
  • En erfaren interimare har ett gott och tryggt ledarskap som ger lugn och arbetsro till organisationen
  • Projektet genomförs i tid och till rätt budget

Vi finns med längs hela vägen!

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess

Några saker som är genomgående från uppdrag till uppdrag är att förstå vart man är på väg – riktningen, varför man gör det man gör och förstå vilken förmåga som kommer att krävas framåt.

Läs vår intervju med Joakim Kedbrant.