Hem / Våra interimschefer / Interim HR-chef

Interim HR-chef

Vi hjälper er att hitta marknadens mest erfarna HR-chefer

HR-funktionen har gått från att vara en administrativ funktion till att bli en affärskritisk funktion med plats i ledningsgruppen. 

Att leda omorganisationer, expandera internationellt eller rekrytera rätt kompetens är områden där HR spelar en allt viktigare roll. En interim HR Manager kan starta omgående och levererar resultat från dag 1, för med sig erfarenhet, ett tryggt ledarskap och genomförandekraft. Våra interima HR-chefer har minst 20 års erfarenhet av operativt framgångsrikt ledningsgrupps- och förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Att ha en gedigen erfarenhet av organisationsförändringar och förbättringsarbete tillsammans med mycket goda ledaregenskaper, är ett krav vi har på de interimare vi samarbetar med.

Varför välja att engagera en interim HR-chef?

En interim Manager inom HR är ett tryggt och kostnadseffektivt val när er verksamhet står inför en tillväxtresa eller en omorganisation, eller när man behöver fylla en vakans. En interim HR-chef kan även gå in och stötta befintlig ledning i ett specifikt projekt eller delmoment. 

Genom att engagera en HR-expert når er verksamhet på kort tid snabba resultat i form av genomförda hållbara förändringar eller som stöd under den tid ni rekryterar en permanent HR-chef. 

Läs mer om när en interimschef är den bästa lösningen här →

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Läs mer här →

När ska man anlita en interim HR-chef?

  • Vid en omorganisation 
  • Vid integration 
  • Vid tillväxt eller neddragningar/nedläggningar
  • Vid oro i verksamheten/brist på ledarskap
  • Vid behov av stöttning i specifika projekt
  • Vid en vakans eller sjukfrånvaro

Vilka roller kan en interim HR fylla?

Beroende på uppdragets komplexitet och bolagets storlek, kan en interim HR-chef även gå in i roller såsom:

  • Interim HR-chef
  • Interim HR BP
  • Projektledare

Vill du veta mer?