Hem / Våra interimschefer / Interim CFO

Interim CFO

En Interim CFO leder större förändringar i en organisation och kan fylla en vakans.

Vad kan en interim CFO tillföra ett företag?

En Interim CFO är en tillförordnad Ekonomichef som kan leda en förändring, transformation, förvärv, nedläggningshot eller fylla en vakans när det nödvändigt att ha rätt kompetens och ledarskap. En interimschef kan påbörja uppdraget direkt och för med sig ett tryggt ledarskap och är van att driva och implementera förändringar.Vilka spetskompetenser kan en interim erbjuda?

De interima CFO:er som vi samarbetar med har minst 15 års erfarenhet av operativt framgångsrikt ledningsgrupps- och förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Djup kompetens inom ekonomifunktionen, från redovisning, inklusive koncernredovisning, och rapportering, till business control, finansiering och implementering, är ett krav. Flertalet har erfarenhet av IPO:er, carve-outs, buy-outs etc. Alla våra samarbetspartners är verifierat goda ledare med vana av att hantera akuta situationer där leverans från dag ett är nödvändigt.

Varför ska man engagera en interim CFO? 

Ett problem behöver lösas – att då engagera en interim CFO är en trygg och kostnadseffektiv lösning. När verksamheten står inför en förändring, en turnaround, integration, implementering av nytt affärssystem, förvärv eller avyttringar kan en interimare driva projektet snabbt och med ett engagerat och motiverat team – med hållbara resultat. Ibland behöver man överbrygga en vakans och här kan en interim CFO snabbt komma in och säkerställa att ekonomifunktionen fortsätter fungera utan avbrott. 

En interim CFO kan även gå in och stötta befintlig CFO i ett specifikt projekt eller delmoment. Våra kunder finns inom börsnoterade och privatägda bolag samt inom offentlig verksamhet. 

Genom att engagera en interimare når verksamheten på kort tid snabba resultat i form av ökad tillväxt, genomförd förändring eller som stöd under den tid ni rekryterar en permanent CFO. 

”Som interimschef kan du inte bara ”röra upp damm” eller upphäva beslut. Jag tar alla verkställande beslut som är nödvändiga och står vid ledningens sida. Man ska lämna efter sig en stark organisation.”

Läs intervju >

12 exempel när man kan behöva en interim CFO

Genom att engagera en interim CFO når er verksamhet på kort tid snabba resultat i form av ökad tillväxt, genomförd förändring eller som stöd under den tid ni rekryterar en permanent CFO. Interimaren arbetar när ledningsgrupp och CEO och har vana av att samarbeta och kommunicera med styrelse, ägare och övriga intressenter. Vi tillsätter även affärskritiska roller såsom erfarna Business Controllers, Redovisningschefer, Koncernredovisningschefer, Treasury eller Compliance.

1. Driva en transformation

CFOns roll är ofta att skapa stabilitet i en större förändring, en transformation. En transformation kan innebära många olika saker, allt från att ändra affärsmodell, att gå in på nya marknader, eller att expandera eller anpassa en verksamhet till nya externa förutsättningar. Under alla transformationer måste företagets basrutiner och processer inom ekonomiområdet ändå fungera, något som är CFOns kärnansvar. CFOn har ofta även en strategisk roll vid sidan om VDn och ledningsgruppen i att identifiera vilka stora förändringar som behöver göras, och i att det praktiska arbetet i själva genomförandet.

2. Leda en turnaround

CFOns roll är ofta att leda arbetet när ett företag har lönsamhetsproblem. Genom kostnadsbesparingar och/eller intäktsförstärkningar.

3. Genomföra förvärv eller avyttringar

CFOns roll är ofta at leda arbetet med att utreda olika affärsmöjligheter, och att delta i eller leda arbetet med att förhandla med motparter i affärsuppgörelser och att därefter ledar det interna arbetet med att till exempel integrera ett företagsförvärv

4. Genomföra en IPO

Detta är en särskild kompetens som kräver både praktisk erfarenhet från liknande situationer och där det det finns många formkrav att förhålla sig till. Likaså är det en kärnuppgift för CFOn att arbeta tillsammans med rådgivare för att en IPO skall spegla värdet på företaget.

5. Sätta strukturer och processer

CFOns kärnuppgift är att ekonomiprocesserna t ex rapportering, bokslut och budget, fungerar under årets alla månader. Krav på effektivitet och snabbhet, internkontroll och goda beslutsunderlag gör detta till ett utmanande område.

6. Bygga upp en ekonomifunktion

I ett företags utveckling måste ekonomifunktionen hänga med och vara anpassad till aktuella förutsättningar. Detta gäller både kompetens och processer. Många gånger krävs ett förändringsarbete för att åstadkomma detta.

7. Genomlysa verksamheten för att hitta problemområden

Detta är ofta en del av arbetet med att göra en turnaround men är också ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla konkurrenskraft. Ständiga förbättringar krävs för att hänga med på en marknad och för att vara kostnadseffektiv.

8. Leda företaget genom en insolvenssituation eller konkurs

Detta är en speciellt område som kräver erfarenhet av att ha gjort det förr. Många formkrav och fallgropar, men också möjligheter att göra en nystart.

9. Tillföra funktionen lugn och arbetsro vid brist på rätt ledarskap

En ny CFO som kommer in i en sådan situation behöver snabbt se till att stabilisera funktionen, skapa en god arbetsmiljö och säkerställa att ekonomifunktionens basprocesser fungerar.

10. En interim CFO kan överbrygga en vakans

Det tar tid att rekrytera och det kanske saknas en intern andreman/-kvinna som kan tillförordnas vid ett chefsbyte på ekonomichefsposten. Då kan en interims CFO snabbt komma in och överbrygga och bibehålla stabilitet.

11. Stötta/leda specifika projekt

Projekt är en del av vardagen i alla organisationer. Om man inte utvecklas går man bakåt. Projektledning är en kompetens som CFOn ofta besitter i form av att kunna skapa struktur och ordning och reda. Detta kan komma till användning både i projekt inom ekonomifunktionen men ofta även inom andra områden.

12. Leda implementering av nya affärssystem

Utvecklingen inom affärssystem går ständigt framåt, inte minst vad gäller digitala lösningar och automatisering av processer. CFOn behöver hållas sig a jour med utvecklingen, och ta ansvar för att införa nya system och/eller vidareutveckling. Att införa system som verkligen skapar mervärde och att kunna implementera utan att det skall ta för mycket energi och tid för organisationen är en konst.


”Ena dagen är jag i ett bolag som ligger i topp, och nästa dag är det en rekonstruktion. Det är det som driver mig.”

Läs intervju >

7 exempel på roller en interim ekonomichef kan stötta med

  1. CFO 
  2. Ekonomichef 
  3. Redovisningschef 
  4. Koncernredovisningschef 
  5. Business Controller 
  6. Treasury 
  7. AML

Om Nordic Interim

Vi finns med längs hela vägen 
Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess. 

Nordic Interim samarbetar med marknadens mest erfarna CFO:er  
Våra interima CFO:er har minst 15 års erfarenhet av operativt framgångsrikt ledningsgrupps- och förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Djup kompetens inom ekonomifunktionen, från redovisning inklusive koncernredovisning och rapportering, till business control, finansiering och implementering, är ett krav. Alla våra interima CFO:er är verifierat goda ledare med vana av att hantera akuta situationer där leverans från dag ett är nödvändigt. 

Vill du veta mer om våra interimschefer?
Kontakta oss idag, eller skicka en förfrågan direkt.
08-503 855 00 / info@nordicinterim.com