Home / Våra interimschefer / Interim CFO

Interim CFO

Nordic Interim samarbetar med marknadens bästa CFO:er

CFO-/Ekonomichefsrollen är en av de mest kritiska rollerna i en verksamhet.

När en verksamhet står inför exempelvis en förändring, transformation, förvärv, nedläggningshot eller vid en vakans, är det nödvändigt att ha rätt kompetens ombord. En interim manager kan starta och för med sig erfarenhet, ett tryggt ledarskap och genomförandekraft. Våra interima CFO:er har minst 15 års erfarenhet av operativt framgångsrikt ledningsgrupps- och förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Djup kompetens inom ekonomifunktionen, från redovisning inklusive koncernredovisning och rapportering, till business control, finansiering och implementering, är ett krav. Alla våra interima CFO:er är verifierat goda ledare med vana av att hantera akuta situationer där leverans från dag ett är nödvändigt.

Vill du veta mer om våra interimschefer?
Kontakta oss idag, eller skicka en förfrågan direkt.
08-503 855 00 / info@nordicinterim.com

Varför välja att engagera en interim CFO?

En interim CFO är ett tryggt och kostnadseffektivt val när er verksamhet står inför en förändring, en turnaround, integrationer, implementeringar av nya affärssystem, förvärv eller avyttringar eller när man behöver fylla en vakans. En interim executive kan även gå in och stötta befintlig CFO i ett specifikt projekt eller delmoment. Detta gäller både för börsnoterade och privatägda bolag samt inom offentlig verksamhet.

Genom att engagera en interim CFO når er verksamhet på kort tid snabba resultat i form av ökad tillväxt, genomförd förändring eller som stöd under den tid ni rekryterar en permanent CFO.

När bör man anlita en interimschef →

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Mer om Interim Management →

När ska man anlita en interim ekonomichef?

 • Vid en transformering eller turnaround
 • Vid insolvenssituationer
 • Vid förvärv eller avyttringar
 • Inför en börsnotering
 • För att införa strukturer och processer
 • Vid oro i ekonomifunktioner/brist på ledarskap
 • Vid behov av stöttning i specifika projekt
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro
 • Vid implementering av nya affärssystem

Vilka roller kan en interim CFO fylla?

Beroende på uppdragets komplexitet och bolagets storlek, kan en interim CFO / ekonomichef även gå in i roller såsom:

 • Finanschef/Finance Manager
 • Ekonomichef
 • Projektledare för specifika projekt och implementeringar

Vill du veta mer?