Hem / Våra interimschefer

Våra interimschefer

Vi samarbetar med branschens mest erfarna förändringsledare inom alla ledningsfunktioner på C-nivå samt projektledare och specialister. Våra interimschefer har alla en verifierad erfarenhet av att driva förändringar och skapar trygghet i en organisation.

Interim VD

Interim VD

Våra interimschefer för med sig erfarenhet, ett tryggt ledarskap, genomförandekraft och minst 20 års erfarenhet av operativt framgångsrikt ledningsgrupps- och förändringsarbete.

Interim CFO / Ekonomichef

Interim CFO / Ekonomichef

Våra interima CFO:er startar omgående och ger på kort tid snabba resultat i form av ökad tillväxt, genomförd förändring eller stöttning i specifika projekt.

Interim HR-chef

Interim HR-chef

En interim HR-chef kan starta omgående och levererar resultat från dag 1, och för med sig erfarenhet, ett tryggt ledarskap och genomförandekraft.

Interim Supply Chain Manager

Interim Supply Chain Manager

Våra interimschefer inom Supply Chain har minst 15 års erfarenhet av operativt framgångsrikt förändringsarbete, ofta från en internationell kontext.

Interima Sälj- och Marknadschefer

Interima Sälj- och Marknadschefer

Våra interima Sälj- och Marknadschefer har erfarenhet av operativt förändringsarbete och en djup kompetens inom bland annat försäljning, marknadsföring och marknadskommunikation.

Interimschefer för Risk- och Krishantering

Interimschefer för Risk- och Krishantering

Nordic Interim har det starkaste nätverket av interim executives som kan stötta er organisation vid krissituationer.

Interim Projektledare och Programchef

Interim Projektledare och Programchef

Våra interima Projektledare och Programchefer har minst 15 års erfarenhet av att framgångsrikt driva affärskritiska projekt och transformationer tryggt i mål på utsatt tid.  Vi har erfarenhet av stora projekt och program i både privat och offentlig verksamhet.

Interima Sälj- och Marknadschefer

Interim CIO och IT-Chef

En interim CIO eller IT-Chef tar med sig mångårig erfarenhet inom strategiskt och operativt ledarskap och förändringsarbete tillsammans med en djup kunskap av att driva den tekniska utveckling som krävs för att vara konkurrenskraftig – idag och i morgon.

Interimschefer för Risk- och Krishantering

Förändringsledning

Vi samarbetar med marknadens mest erfarna interima förändringsledare med minst 20 års erfarenhet av att driva komplexa transformationer, ofta i en internationell miljö. Med en branschbredd och erfarenheter från flertalet större förändringar, vet de vad som krävs för att effektivt driva, leda och engagera organisationer.

Vi samarbetar med branschens mest meriterade interimschefer, inom både privat och offentlig sektor.

I vårt nätverk finns alla roller av interimschefer

Sedan 2004 har vi byggt upp Nordens mest exekutiva och kvalificerade interimsverksamhet. Vi täcker de flesta branscher, roller och specialistkompetenser. I Norden, men även globalt via Globalise. Nedan ser du exempel på kompetenser i nätverket. Se även exempel på aktuella uppdrag.

CXO & Executive ManagersProgram & Project ManagersHead of key functionOther key Specialists
CEO/Koncernchef/VD
CFO
CTO
CIO
COO
SVP
BUS
VP Sales
SVP Marketing
SVP Operations
SVP
R&D
SVP
HR
Head of Program Office
Project Office Director
Senior Project Director
Head of Business Development
Head of Communications / Kommunikationschef
Finance Manager / Ekonomichef
Head of Group Finance / Koncernredovisningschef
Head of Accounting / Redovisningschef
Head of Business Control
HR Manager
Site Manager
Production Manager
Logistic Manager
Purchasing Manager
R&D Manager
Project Manager
Treasurer
Legal / Chefsjurist
Quality Manager / Kvalitetschef
Presschef

För att veta mer om våra interimschefer, kontakta en av våra medarbetare idag.