Hem / Interimscase / Case Study – framgångsrik integration av italiensk koncern

Case Study – framgångsrik integration av italiensk koncern

Ett amerikanskt PE-företag hade nyligen förvärvat en italiensk global marininredningsleverantör som specialiserat sig på både renoverings- och nybyggnadssegmenten. Koncernen hade även en stark verksamhet inom underhåll och reservdelar. Med huvudkontor i Italien med kontor i Europa, USA och Asien och tre nyligen sammanslagna företag var gruppen en leverantör av design, teknik, tillverkning, projektledning, installation, eftermarknad och systemuppgraderingar till kryssningsfartygsoperatörer och relaterade segment. Koncernen inledde en process för affärsintegrationen.

Utmaning

Koncernen stod inför starkt ökad efterfrågan av sina tjänster och produkter. Det var därför avgörande att processer och system var robusta och effektiva och att synergier kunde realiseras för att möjliggöra fokus på att nå affärsplanens mål. Processerna och systemen behövde också vara skalbara för att klara ytterligare tillväxt både organiskt och i framtiden genom ytterligare M&A-aktiviteter.

Uppdrag

PE-företaget behövde engagera en interim CFO för att stötta företaget med att implementera en effektiv finansiell rapportering, planering och analys för att möta ägarnas krav och möjliggöra en förbättrad kontroll och ledning av verksamheten på en daglig basis.

De beslutade också att anlita en interim IT-chef för att slutföra due diligence inför förvärvet. Därefter behövdes teamet utvecklas, arkitekturen och systemen som krävdes för integrationen, effektivisera leveransen av de befintliga orderna och förbereda för internationell organisk och förvärvsbaserad tillväxt.

Framgång

Italienska interimsleverantören Duke&Kay, genom det globala nätverket Globalise,

Hjälpte ägarna att identifiera och engagera två erfarna ledare som drev respektive verksamhet, samarbetade med högsta ledningen och de finansiella rådgivarna som redan var involverade i projektet. Integrationsprocessen slutfördes inom tidsramen på sex månader. I processen gjordes bland annat även förändringar i företagskulturen, olika policyer och hantering av affärsprocesser strukturerades upp, dålig kommunikation förbättrades, motstånd mot förändringar bland de anställda vändes, konflikter i beslutsprocesser löstes.