Hem / Engagera en interim / När är en interimschef den bästa lösningen?

När är en interimschef den bästa lösningen?

En interimschef är en bra lösning när verksamheten står inför en utmaning, förändringsresa, vakans eller sjukfrånvaro. Alla uppdrag är unika och genom att anlita en interimschef får ni en ledare som kan just det ni behöver i exakt rätt ögonblick. En Executive Interim är en kortsiktig injektion för ett projekt eller en specifik uppgift, fokuserar på uppgiften och är ovärderlig vid förändringar såsom strategiprojekt, implementeringar eller för att driva tillväxt.

”En interimschef vågar ta beslut och gör det snabbt.”

Sedan 2004 har Nordic Interim byggt upp Nordens mest exekutiva och kvalificerade interimsverksamhet. Vi samarbetar idag med marknadens mest meriterade interimschefer. Tillsammans löser vi de stora och komplexa uppdragen. Kontakta oss idag!

08-503 855 00 / info@nordicinterim.com

Interimschefer är kvalificerade ledare med starkt resultatfokus

En interimschef är ingen förvaltare som bara täcker upp för en tillfällig vakans. Hon eller han tar operativt ansvar och levererar i linje med uppdragets syfte, mål och resultatkrav.
Det kan handla om att kliva in som temporär VD, koncernchef, HR-chef, IT-chef, linjechef eller som kvalificerad specialist och projektledare. När en process, funktion eller enhet behöver förändras, när ett företag är i allvarlig kris eller i samband med turn-around, kraftig expansion och internationella omställningsprogram.

Fylla kritisk lucka

Ett otal roller på ledningsnivå eller strax under

Driva förändring

Förbättra en process, funktion eller enhet, t.ex:

 • Bygga ekonomifunktion 2.0 – interim CFO
 • Bygga HR-funktion 2.0 – interim HR Director
 • Sänka kapitalbindningen – interim Head of supply chain
 • Flytta tillverkningsort – interim Site Manager
 • Bygga strategisk inköpsfunktion – interim Head of Purchasing
 • Säkerställa lansering av ny produktlinje – interim Head of Product Launch
 • Lyfta R&D funktion till ny nivå – interim R&D Director
 • Lyfta säljbolag till ny nivå – interim Sales Director
Expandera eller transformera
 • Sätta ett bolag på börsen – interim CFO
 • Säkerställa M&A funktion – interim Head of M&A
 • Driva digitalisering tvärs bolag och geografier – interim Chief Digital Officer
 • Bygga en Produktstrategifunktion – interim Head of Product Strategy
 • Transformera en affärsenhet – interim Head of BU
Hantera krisläge
 • Turnaround av säljbolag i Europa – interim Head of Sales
 • Turnaround av fristående bolag i större koncern – interim MD
 • Turnaround av publikt bolag – interim CFO
 • Turnaround av PE-ägt portföljbolag – interim CEO

”Jag kan stå utanför det interna positioneringsspelet.”

Läs mer om Interim Professionals →

Interimslösningar för varje situation

Nordic Interims interimschefer löser komplexa problem.

Behöver du engagera en Interim Executive?

Kontakta Nordic Interim idag för att veta mer om våra lösningar och erfarna interimschefer.