Home / Artiklar

Jannike Falkman, Marketing Manager

Nordic Interim står inför en tillväxtresa och ska, tillsammans med ägarna Valtus och OdgersBerntson, bygga en europeisk ledande aktör. Som stöd i denna resa utses Jannike Falkman till Marketing Manager & Business Coordinator.

Janeric Peterson och Björn Henriksson, Nordic Interim Executive Solutions

Vår Story

är Janeric Peterson, Novare Human Capital och Odgers Berndtson Sverige, grundade företaget för 16 år sedan så hade nog ingen kunnat förutspå hur snabbt branschen skulle både växa och utvecklas. Marknaden var i stort sett orörd mark, för att inte säga obefintlig. Janeric beskriver början som ett vitt papper med en otrolig potential.