Hem / Artiklar / ”När man har roligt i sina uppdrag blir man framgångsrik!”

”När man har roligt i sina uppdrag blir man framgångsrik!”

Patrik Falk är en erfaren förändringsledare som Nordic Interim har haft flera framgångsrika samarbeten med. Vi har pratat med Patrik om vilket värde en Interim Manager adderar till en verksamhet som står inför, eller mitt i, affärskritiska utmaningar. Efter flera internationella roller inom Ericsson, WM-Data och Sandvik där fokus låg på att bygga upp organisationer, implementationer av gemensamma system och integrationer av köpta bolag, tog han steget till en interim karriär.

Varför ska man engagera en Interim Manager?

”En Interim Manager är inte rädd för att ta svåra samtal eller för att ta ansvar och behöver inte delta i det internpolitiska spelet. Man tar med sig erfarenhet och bevisad framgång från tidigare uppdrag och ledarskap.

Ett exempel är mitt uppdrag på Karolinska Sjukhuset där vi rekryterade vi hela IT-ledningen för en organisation som tidigare var outsourcad. Verksamheten stod för 1 miljard av regionens budget och det var extremt viktigt att få styrning. För att få in rätt kompetens tog vi in personer från Saab, Volvo, Accenture och Sandvik. Det vi ville uppnå var att få in erfarenhet och kunskap från företag med en kultur av att leverera på satt tid, satt budget och enligt plan.

Det man gör som Interim Manager är att samtidigt som man levererar en strategi så implementerar man denna och bygger upp förmågan i organisationen att själva ta vid och skapa hållbara resultat.”

Vilket värde adderar en Interim Manager till en organisation?

”När ett projekt har havererat, när organisationen inte fungerar eller när något har gått fel, får man in en person som tar över bekymret, skapar förtroende hos ledning, personal och fackförbund och som håller vad han/hon lovar. Som utomstående kan man ställa obekväma frågor och ifrågasätta gamla vanor på ett annat sätt. Man ska inte heller glömma bort att det kan vara väldigt värdefullt att titta utanför sin egen bransch. En interimare från en annan bransch kommer in med friska ögon och en verktygslåda som är applicerbar i stort sett i alla verksamheter.”

Vid vilka tillfällen har du engagerats som Interim Manager?

”Vid två tillfällen har den permanenta rollinnehavaren fått gå på dagen och ledningen kunde inte ha rollen vakant och tappa fart. I ett annat fall så hade man stora utmaningar med att funktionen inte fungerade och behövde struktureras upp. Det är jätteviktigt att bygga förtroende och säga att ”det här problemet ska jag lösa åt er”. En Interim Manager tar bekymret från ledningens axlar, kavlar upp ärmarna och levererar.

Hos Swedavia hade man vissa problem att förhandla med ett fackförbund. Jag satte mig tillsammans med ordföranden och pratade länge om vilka oenigheter som fanns och om hans bekymmer. Vi byggde upp ett ömsesidigt förtroende för varandra och kunde förhandla fram de avtal som tidigare varit problematiska. När det finns oro i organisationen måste man vara synlig och möta de anställda, lyssna, ta ansvar och själv leverera. Jag ansvarade även för att implementera ett enhetligt arbetssätt på alla tio flygplatser. Nyckeln här var att bestämma vem som är kund till Swedavia? Luftfartsverket ansåg att infrastrukturen var viktigast, flygbolagen ansåg att de var kunderna och övriga intressenter ansåg att resenären var kunden. Tillsammans kom man överens om att resenären är Swedavias kund och gemensamt tog man fram arbetssätt som stöttade detta.

På Assemblin hade jag personal i tre länder. De hade inte träffat sin chef på 18 månader och saknade styrning. Det är en relativt lätt uppgift att bli uppskattad och skapa förtroende när man visar att man bryr sig om och lyssnar på sina team.”

Varför valde du en karriär som Interim Manager?

”Jag konstaterade tidigt att jag är bäst på att driva förändringar och bygga organisationer och få dem att prestera. Jag tycker att det är roligt med ledarskap och ville bidra med mina erfarenheter från andra verksamheter och industrier.”