Home / Artiklar / Life Sciencebranschen hittar nya vägar att få tillgång till kunskap och kapital

Life Sciencebranschen hittar nya vägar att få tillgång till kunskap och kapital

Den 9:e december hölls SwedenBio Summit 2020 på temat ”A thousand paths to success – which one is yours?” Diskussioner kring finansiering, börsintroduktion och kompetensförsörjning med talare från branschen blandades med mingel i digitala grupper.


Vår VD Björn Henriksson diskuterade tillsammans med Frida Lawenius, vVD SwedenBio, Martin Olovsson, VD OnDosis och Annika Muskantor, CFO Frisq, svårigheten att hitta rätt kompetens och kunskapsutbyte i små life sciencebolag. Dessa verksamheter har inte alltid de finansiella möjligheterna att anställa den kompetens som behövs för olika stadier i bolagets utveckling.

Björn Henriksson menar att det kan handla om att anskaffa kapital, göra en börsintroduktion eller en go-to-marketstrategi, där en specifik kunskap bara behövs under en viss period. ”Då är det en jättebra idé att ta in en interim manager som har gjort samma resa tidigare för att få stöttning och ’klokskap’.”

Att vi kommer att se mer av resursdelning framöver är alla ense om. Nya plattformar och nätverk kommer att bildas där personer kan ta tidsbegränsade uppdrag eller t.o.m. ha flera deltidsuppdrag i olika bolag samtidigt. På det här sättet kommer även kunskaper och erfarenheter att kunna delas mycket lättare mellan bolagen. Martin Olovsson, VD OnDosis, vet av erfarenhet från sin tid hos AstraZeneca att ett bra omdöme kräver senioritet. Genom att duktiga personer engagerar sig i olika start-ups och småbolag samlar de en enorm kunskap. ”Var lär man sig mest? Att vara i samma team i 10 år eller att arbeta i flera olika team under 10 år?”, säger Martin.

Ett annat område där man kan ta in ’competence-on-demand’ är när man t.ex. vill gå in på en ny marknad. ”Där kan en lokal interimare driva den processen med sin kunskap om landets lagar och regler kring verksamhetsområdet, investerare, myndighetskontakter etc. Nu när vi är en del av franska Valtus Group, har vi musklerna att hjälpa våra kunder internationellt på ett helt nytt sätt.” säger Björn.

På frågan om hur man attraherar talanger till ett start-up svarar Annika Muskantor att man inte får glömma att fråga kandidaterna vad de vill, hur de vill utvecklas och under vilka arbetsformer de vill arbeta. ”Ställ frågan: hur får jag dig att arbeta hos oss?”

Dagen avslutades med att SwedenBio Award 2020 delades ut till årets vinnare Calliditas Therapeutics för deras läkemedelskandidat mot kronisk njurinflammation.

Se hela eventet här:


SwedenBio Logo tagline

SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Ca 300 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik. SwedenBio samlar även finansiärer, inkubatorer, science parks, regionala investeringsfrämjande aktörer etc.