Hem / Artiklar / Frågor & Svar

Frågor & Svar


Här samlar vi frågor och svar om Interim Management. Hör gärna av dig om du undrar över något som du inte får svar på nedan! 

Chef önskar välkommen

Om Nordic Interim

Vilka är Nordic Interim?

Vi är Nordens ledande leverantör av interim chefspositioner. Vi grundades 2004 och är idag en del av Valtus Group som är ledande aktör på den europeiska marknaden. Vi hjälper företag/organisationer/offentlig verksamhet att lösa affärskritiska utmaningar som tex. vid ett förändringsprojekt, vakans eller sjukfrånvaro. Vi samarbetar med marknadens bästa interima ledare som snabbt kan vara på plats och lösa kundens problem.

Hur länge har Nordic Interim funnits på marknaden?

Vi grundades 2004 av Investor, Novare och Odgers Berndtson. Vi har varit, och är, drivande i att bygga upp interimsbranschen i Sverige. Alla våra medarbetare har mycket lång erfarenhet av Interim Management, Executive Search, Management Consulting och linjechefsroller.

Varför ska jag välja Nordic Interim?

Nordic Interim är ledande i Norden inom Interim Management och tillsammans med Valtus och Globalise kan vi hjälpa våra kunder globalt. Våra Partners har själva lång erfarenhet av linjechefsroller och transformationer samt management consulting och förstår kundens problem. Våra medarbetare har lång erfarenhet av Executive Search och Interim Management. Vi är en partner till både Interim Managers och våra kunder och finns med längs hela processen. Vi värnar om en personlig kontakt och bemötande.

Vad är Interim Management?

Vad är Interim Management?

En Interim Manager är en person med lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändringar i en komplex miljö. Personen har en bakgrund inom näringslivet eller offentlig verksamhet och har valt att kliva av en fast roll för att i stället ta tidsbegränsade uppdrag. Länk – Våra interimschefer.

Interim Management ger verksamheten tillgång till en mycket erfaren ledare när de egna resurserna inte räcker till vid en utmaning, kris eller vakans.

Exempel på typiska uppdrag inom Interim Management:

  • En CFO har slutat och man har inte en ersättare på plats. Man engagerar en interim CFO för att överbrygga gapet medan man rekryterar en permanent CFO. Då interimaren är överkvalificerad kan denne under sitt uppdrag se över processer och strukturer och lämna över en god fungerande verksamhet till den nya CFO:n.
  • Ett dotterbolag går dåligt och visar röda siffror. Man vet inte var problemet ligger. Nuvarande VD fungerar inte och har fått gå på dagen. En interim VD engageras för att analysera bolaget och ge tydlig och transparent information till styrelsen och driva en turnaround.

Vill du veta mer om vad interim betyder, om det kan vara något för dig som ledare eller om det kan vara en lösning som passar ert företag? Kontakta oss gärna här: Länk

Vad är skillnaden på en managementkonsult och en Interim Professional?

Executive Interim Management står med ena benet i headhunting och andra benet i management consulting. Här har vi listat de största skillnaderna:

Executive InterimManagement Consultant
Huvudfokus
Att genomföra och driva förändring för att nå operativa resultatAnalys, rådgivning, överföra best practice, designa lösningar och/eller driva program/projektledning
Erfarenhetsbas
Baserar sitt genomförande främst på lång operativ erfarenhet, ledarskap och bransch/funktionell erfarenhet. I vissa fall med några års consulting i bottenBaserar sitt genomförande främst på metoder, processer och analys kombinerat med industriell/funktionell best practice som denne hämtar från konsultbolaget
Genomförandemodus
Agerar som en del av din organisation, ofta med både budget och/eller P/L ansvarAgerar som en del av din organisation, ofta med både budget och/eller P/L ansvarAgerar vid sidan av organisationen (ofta i program/projektform
Ålder
+40 beroende på bransch och funktionell bakgrundOfta 25-35 år
Lojalitet
Helt lojal med dig som uppdragsgivare och dina mål. Rapporterar till dig som om denna var anställd. Inga incitament till att sälja in fler Interim ManagersLojal med dig som uppdragsgivare, men också till sitt konsultbolag och dess affärsmål

När behöver jag engagera en Interim Manager?

När är Interim Management bästa lösningen?

När du snabbt behöver få in en erfaren chef eller specialist inom ett specifikt område. Där rekrytering tar för lång tid och/eller klassiskt management consulting inte ger dig den hands-on genomförandekraft som du behöver. Det kan handla om allt från att fylla en kritisk lucka, ställa om en verksamhet, i samband med digital transformation, expansion, utlandsetablering, avyttring av företag eller liknande. Grundbehovet som du vill få löst är att få hjälp av en eller flera handlingskraftiga ledare som operativt får saker att hända. Läs mer här.

Varför behöver jag en interimschef?

Ofta har man inte rätt kompetenser och resurser internt. Tillsätter man en intern resurs som då sitter på två roller riskerar man att inte komma i mål med projektet eller att missa deadline och budget. En Interim Manager kommer in i verksamheten med en ”utifrån-och-in-blick”, ny energi och ett mycket gott ledarskap. Den interimare som vi hjälper kunden att hitta har exakt rätt kompetens för uppdraget och har gjort samma eller liknande resa förut. Att ta in en tidsbegränsad resurs är dessutom mer kostnadseffektivt än att anställa en person som sedan kanske inte behövs i organisationen efter slutfört uppdrag. Läs mer här.

Om våra processer

Är Nordic Interims urvalsprocess annorlunda än andra leverantörers?

Ja. Vi vet att våra kunder snabbt vill hitta en lösning och – kanske än viktigare – att de inte vill sitta i oändliga intervjuer eller själva söka bland CV:n för att hitta rätt kompetens och person. Vi nöjer oss inte med att matcha fram lämpliga och tillgängliga kandidater, utan arbetar intensivt under ca 1-2 veckor med att handplocka personer i våra nätverk i Sverige och internationellt. På så vis kan vi efter en mycket kort tid föreslå 2–3 personer med exakt relevant bakgrund för uppdraget.

Hur utvärderar ni era kandidater?

Vi verifierar våra kandidater genom personliga möten (under Covid-19 via digitala möten) där vi går igenom personens karriär, ledarskapsstil etc. I nästa steg tar vi referenser och om kunden önskar gör vi även en bakgrundskontroll.

Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?

Processen tar ca 2-4 veckor och inkluderar intervjuer med oss och med kund samt referenstagning.

Vilka bakgrundskontroller gör ni på Interim Managers?

Vi tar referenser på alla Interim Managers som engageras i uppdrag. De som har samarbetat med oss tidigare känner vi också på nära håll från deras insatser hos våra kunder. Alla våra Interim Professionals på ledande nivå tecknar dessutom ett belastningsregisterintyg. Om våra kunder så önskar kan vi låta göra en komplett bakgrundskontroll till självkostnadspris. Vi samarbetar här med ett av Nordens ledande företag inom området.

Hur hanterar ni känslig information?

Konfidentialitet är en hederssak, både gentemot våra uppdragsgivare och Interim Managers. I början av varje samarbete enas vi med kunden om önskad nivå på konfidentialitet och vi använder oss ofta av ett NDA (non-disclosure agreement) innan vi talar med kandidater. Vi har lärt oss att detta i längden gynnar alla parter.

Har jag några garantier i tillsättningen om jag anlitar er?

Om ett uppdrag inte skulle utvecklas som förväntat (vilket händer ytterst sällan) så finns det uppsägningsklausuler som vi hedrar. Dessa är uppdragsspecifika, men merparten har en månads uppsägning. Vi hjälper då naturligtvis kunden att hitta en ersättare med lika starka kvalifikationer. Nordic Interim har ansvarsförsäkringar för alla våra konsulter och vi låter alla våra interimare på ledande nivå teckna ett belastningsregisterintyg. Om våra kunder så önskar kan vi låta göra en komplett bakgrundskontroll till självkostnadspris.

Kan man anställa interimaren permanent efter uppdraget?

I våra avtal finns övergångsarvoden vid direktanställning av en Interim Manager reglerade. Vi har stor förståelse för att detta kan vara en win/win mellan våra kunder och Interim Professionals.

Vad kostar en interimslösning?

Kostnaden för att engagera en Interim Professional via Nordic Interim beror helt och hållet på roll, situation samt uppdragets längd och omfattning. Som en fingervisning så är det avsevärt billigare än att hyra in en managementkonsult. Tillsammans går vi igenom utmaning och uppdrag och räknar fram ett ungefärligt spann på arvodesnivå för att kunna attrahera och engagera rätt person med rätt kaliber.

Vad har ni för avtal med era Interim Managers?

Nordic Interim skriver avtal direkt med interimaren. Vi skriver ett separat avtal med uppdragsgivaren. En Interim Manager behöver ha ett eget bolag för att fakturera samt en konsultförsäkring som man får via sitt försäkringsbolag. Interimaren fakturerar oss sin arbetade tid och vi betalar ut arvodet.

Information om uppdrag och våra verksamhetsområden

Har ni ett branschfokus?

Nej, vi täcker in och har erfarenhet av alla branscher inom provat och offentlig sektor.

Är ni verksamma över hela Sverige?

Ja, vi är verksamma inom hela landet.

Är ni verksamma internationellt?

Ja. Tillsammans med de ledande och största interimsleverantörerna i Tyskland, Frankrike och USA har vi grundat Globalise, med partners i ett 16-tal länder. Ca 10 % av våra uppdrag är av internationell karaktär och det ökar från år till år. Det kan vara nordiska företag och organisationer som behöver hjälp globalt, eller internationella bolag som behöver hjälp i Norden. Sedan 2020 ingår vi i franska Valtus Group som är Europas ledande aktör.

Vilka roller tillsätter ni?

Vår huvudfokus är att lösa utmaningar kopplat till roller i företagsledande positioner, eller större initiativ/projekt som ägs av företagsledningen. Med åren har vi också utvecklat nätverk inom vissa specialistgrenar, samt med personer med bakgrund som managementkonsult och som har lång erfarenhet av att driva större komplexa program/projekt. Se exempel på roller här.

Hur långt brukar ett interimsuppdrag vara?

De flesta av våra uppdrag är direkt kopplade till ett större initiativ hos våra kunder och ofta sträcker sig uppdraget över 6–12 månader, i vissa fall betydligt längre. Det är vanligt att uppdragen blir förlängda.

Vad är det för skillnad på en Managementkonsult och en Interim Manager?

En managementkonsult analyserar verksamheten/utmaningen och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. En Interim Manager gör också samma analys, men sitter i organisationen och driver även implementationen i en operativ ledarroll.

Vilka typer av roller är vanligast?

Vi arbetar med alla roller på C-level samt vissa specialistroller. Vanligast är CEO, CFO och Program-/Projektledare för större förändringsprocesser.

Hur ser interimsbranschen ut idag?

Interimsbranschen växer med ca 15% per år och blir allt vanligare. Under Covid-19 har vi märkt en nedgång i efterfrågan, men marknaden rör på sig igen och vi ser att företag nu satsar på tillväxt igen. Allt fler vill arbeta självständigt och flexibelt och allt fler verksamheter bedrivs i projektform där ständigt nya kompetenser och erfarenheter krävs.

Om att bli en Interim Manager

Hur ska jag göra för att bli Interim Manager?

Om du vill bli en Interim Manager och ingå i vårt nätverk så laddar du upp ditt CV här. Du kan gärna kontakta någon av våra medarbetare om du har frågor eller funderingar.

Vilka interimare är ni intresserade av?

Vi söker genomgående mycket erfarna ledare som har arbetat i sin roll i minst 15 år. Man kan som interimare inte ta ett kliv uppåt i ett uppdrag, utan man är snarare överkvalificerad för uppdraget för att kunna landa springande och leverera från dag 1. Våra Interim Managers är CFO:er, CEO:er, HR-chefer, Group Business Controllers, Head of Supply Chain etc. Gemensamt är att de har haft roller på ledningsgruppsnivå eller affärskritiska specialistroller såsom Program-/eller projektledare för större initiativ. Läs mer här.

Hur göra jag som kandidat för att boka ett personligt möte med er?

Du kan antingen ladda upp ditt CV på vår hemsida och ange att du gärna vill ha ett möte med oss, eller så kontaktar du någon av våra konsulter direkt. Vi rekommenderar att du kontaktar Lena Haeger eller Roger Henrysson i första hand.

Kan jag få uppdrag även om jag har en uppsägningstid?

Nej, våra uppdrag kräver ofta en omgående start inom 2-4 veckor. Är du intresserad av att arbeta som Interim Manager men är fast anställd är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer, men du bör ha avslutat din anställning för att kunna ta uppdrag via oss.

Behöver jag ha erfarenhet av interima uppdrag för att bli Interim Manager?

Nej, det behöver du inte. Något uppdrag måste vara det första! Men vi ser gärna att du har lång erfarenhet av ledande roller inom din profession. Läs mer här.

Hur syns jag i er databas?

Alla kandidater i vår databas är sökbara på flera olika parametrar. När vi söker efter vissa roller eller kvalifikationer får vi automatiskt upp alla kandidater och deras CV:n. Då det är viktigt för oss att ha en personlig relation med de interimare vi samarbetar med, har vi tillsammans en god överblick av våra kandidater.

Jag bor inte i en storstad, kan jag ändå bli interimare?

Absolut, vi har uppdrag över hela landet.

Vilken bakgrund bör man ha för att bli Interim Manager?

Som Interim Manager bör du ha haft ledande roller i minst 15 år, gärna på ledningsgruppsnivå. Du ska ha en mycket stark erfarenhet av att driva förändring och av ledarskap i komplexa miljöer och situationer.