Hem / Artiklar / Frågor & Svar

Frågor & Svar


Här samlar vi frågor och svar om Interim Management. Hör gärna av dig om du undrar över något som du inte får svar på nedan! 

När är Executive Interim den bästa lösningen?

När du snabbt behöver få in en erfaren chef eller specialist inom ett specifikt område. Där rekrytering tar för lång tid och/eller klassiskt managementconsulting inte ger dig den hands-on genomförandekraft som du behöver. Det kan handla om allt från att fylla en kritisk lucka, ställa om en verksamhet, i samband med digital transformation, expansion, utlandsetablering, avyttring av företag eller liknande. Grundbehovet som du vill få löst är att få hjälp av en eller flera handlingskraftiga ledare som operativt får saker att hända.

Läs mer

Är Nordic Interims urvalsprocess annorlunda än andra leverantörers?

Det korta svaret är ja. Vi jobbar efter övertygelsen att våra kunder snabbt vill hitta en lösning och – kanske än viktigare – att de inte vill sitta i oändliga intervjuer eller själva vaska bland CV:n för att hitta rätt kompetens och person. Vi nöjer oss inte med att matcha fram lämpliga och tillgängliga kandidater, utan jobbar intensivt under ca 2 veckor med att handplocka personer i våra nätverk, ringa efter tips på nya kompetenta Interim Professionals samt utnyttja vår relation med andra searchbolag i Norden. På så vis kan vi efter ca 1–2 veckor föreslå 2–3 personer med exakt relevant bakgrund för uppdraget.

Vad är skillnaden på en managementkonsult och en Interim Professional?

Executive Interim Management står med ena benet i headhunting och andra benet i management consulting. Här har vi listat de största skillnaderna:

Executive InterimManagement Consultant
Huvudfokus
Att genomföra och driva förändring för att nå operativa resultatAnalys, rådgivning, överföra best practice, designa lösningar och/eller driva program/projektledning
Erfarenhetsbas
Baserar sitt genomförande främst på lång operativ erfarenhet, ledarskap och bransch/funktionell erfarenhet. I vissa fall med några års consulting i bottenBaserar sitt genomförande främst på metoder, processer och analys kombinerat med industriell/funktionell best practice som denne hämtar från konsultbolaget
Genomförandemodus
Agerar som en del av din organisation, ofta med både budget och/eller P/L ansvarAgerar vid sidan av organisationen (ofta i program/projektform)
Ålder
+40 beroende på bransch och funktionell bakgrundOfta 25-35 år
Lojalitet
Helt lojal med dig som uppdragsgivare och dina mål. Rapporterar till dig som om denna var anställd. Inga incitament till att sälja in fler Interim ManagersLojal med dig som uppdragsgivare, men också till sitt konsultbolag och dess affärsmål
Vilka branscher och roller täcker ni med ert nätverk?

Vi täcker in såväl privat som offentlig sektor. Vårt huvudfokus är att lösa utmaningar kopplat till roller i företagsledande positioner, eller större initiativ/projekt som ägs av företagsledningen. Med åren har vi också utvecklat nätverk inom vissa specialistgrenar, samt med personer med ”ex–konsult” profil som har lång erfarenhet av att driva större komplexa program/projekt.

Utför ni även internationella uppdrag?

Ja. Tillsammans med de ledande och största interimsleverantörerna i Tyskland, Frankrike och USA har vi grundat Globalise, med medlemsföretag i ett 16–tal länder. Ca 10 % av våra uppdrag är av internationell karaktär och det ökar från år till år. Det kan vara nordiska företag och organisationer som behöver hjälp globalt, eller internationella bolag som behöver hjälp i Norden.

Hur hanterar ni konfidentialitet?

Konfidentialitet är en hederssak, både gentemot våra uppdragsgivare och Interim Professionals. I början av varje samarbete enas vi om önskad nivå på konfidentialitet. Inte sällan väljer vi en sekretessnivå som är ett steg högre än vad som kanske är nödvändigt. Vi har lärt oss att detta i längden gynnar alla parter. Om inte uppdraget är av helt publik natur, så skriver vi NDA (Non–Disclosure Agreement) med alla som vi pratat med.

Vad kostar en interimslösning?

Kostnaden för en Executive Interim Professional via Nordic Interim beror helt och hållet på roll, situation samt uppdragets längd och omfattning. Som en fingervisning så är det avsevärt billigare än att hyra in en managementkonsult. Tillsammans med dig går vi igenom din utmaning och räknar fram ett ungefärligt spann på arvodesnivå för att kunna attrahera och engagera rätt person med rätt kaliber.

Vilka bakgrundskontroller gör ni på era Interim Professionals?

Alla som jobbar med oss tar vi omfattande referenser på. De som har jobbat med oss tidigare känner vi också på nära håll från deras insatser hos våra kunder. Alla våra Interim Professionals på ledande nivå tecknar dessutom ett belastningsregisterintyg. Om våra kunder så önskar kan vi låta göra en komplett bakgrundskontroll på en Interim Professional till självkostnadspris. Vi jobbar här med ett av Nordens ledande företag inom området.

Vilka försäkringar och garantier ger Nordic Interim?

Om ett uppdrag inte skulle utvecklas som förväntat (det händer ytterst sällan) så finns det uppsägningsklausuler som vi hedrar. Dessa är uppdragsspecifika, men merparten har en månads uppsägning. Nordic Interim har naturligtvis också ansvarsförsäkringar för alla våra konsulter. Vi låter också alla våra interimare på ledande nivå teckna ett belastningsregisterintyg. Om våra kunder så önskar kan vi låta göra en komplett bakgrundskontroll på en Interim Professional till självkostnadspris. Vi jobbar här med ett av Nordens ledande företag inom området.

Hur gör jag för att bli Interim Professional?

Om du vill bli en Executive Interim Professional och ingå i vårt nätverk så föreslår vi att du tar kontakt med oss så berättar vi mer. Jobbar du med oss är du anställd i ett eget bolag (vi rekommenderar starkt aktiebolag) och fakturerar från detta. I bolaget har du också en ansvarsförsäkring.

Kan jag anställa en Interim Professional efter utfört uppdrag?

I våra avtal finns reglerat övergångsarvoden vid direktanställning av en Interim Professional. Vi har stor förståelse för att detta kan vara en win/win mellan våra kunder och Interim Professionals.

Hur långt är ett interimsuppdrag?

De flesta av våra uppdrag är direkt kopplade till ett större initiativ hos våra kunder. Detta gör att våra uppdrag ofta är något längre än vad vi uppfattar att branschstandard är. Ofta sträcker sig uppdraget över 9–12 månader, i vissa fall betydligt längre.