Hem Nyheter Innovation for a sustainable future

Innovation for a sustainable future

Husqvarna sees an increased need for flexibility in its business model and wants to contribute to a more sustainable society. Anders Johanson, CTO Husqvarna, gives us Husqvarna’s input to the question. 

Read more in our News letter. Newsletter 26 Nordic Interim


Husqvarna Group verkar i en spännande tid. Förändringar i konsumentbeteenden, nya kanaler för kundrelationer, lärande och försäljning, samt nya digitala tekniker och en acceleration mot ökad batterianvändning påverkar marknadens dynamik och därmed koncernens strategi. Företaget ser ett ökat behov av flexibilitet i sin affärsmodell. Hållbarhet är viktigt för kunderna och företaget, oaktat att det inte längre är en valbar fråga. Här har Husqvarna möjlighet att tänka i nya banor för ökad konkurrenskraft, och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vilken roll spelar innovation i er strategi? ––Vårt mål är marknadsledarskap 2020, med utgångspunkt i ett innovationsledarskap. Innovation och förmågan att anpassa sig till förändringar har gjort oss framgångsrika i 330 år, men en sak som skiljer nu mot förr är att vi i allt större grad konkurrerar i olika ekosystem, där framgång bygger på nya typer av partnerskap, med såväl stora företag som mindre, ”agila” företag. Vi måste testa såväl ny teknik som nya affärsmodeller samtidigt som vi kombinerar en hög grad av kreativitet, disciplin och snabbhet i beslut, för att lära fort och hitta framgångskoncept.

Vad gör ni konkret? ––Sedan i somras, har vi i Stockholm testat ett nytt koncept som vi kallar Batteriboxen. Vi gick från beslut till test med kunder på 6 månader, genom ett partnerskap ”peer to peer” med stora och små företag. Med Batteriboxen testar vi en ny affärsmodell som bygger på att hyra batteriprodukter per dag, allt genom en digital tjänst. Projektet har gett oss viktig kunskap av delningsekonomin genom att våra kunder fått testa tillgång till klimatsmarta produkter och tjänster på ett nytt sätt.

––Ett annat exempel är GARDENA smart system som vi även lanserat i Sverige i år. Här möter vi kundernas önskemål om en perfekt klippt och bevattnad trädgård. Smarta sensorer, bevattning och gräsmatteskötsel, när som helst, var som helst, allt samlat i en app. Med GARDENA smart system får kunderna en unik överblick över sin trädgård och individuellt anpassad skötsel med ett utnyttjande som optimerar både energi- och vattenåtgång.

Vilka utmaningar har ni framåt? ––Vi fokuserar på olika komponenter som krävs för vår omställning. Detta innefattar kreativa områden som ovan med ny innovation i olika miljöer, men även områden av helt annan karaktär. I den digitala ekonomin ställer våra kunder förändrade krav på tillgänglighet och snabbhet och därmed vår produktlivscykelhantering (PLM). Detta berör såväl digitala kanalstrategier, produktdata- och masterdata hantering samt områden för utveckling i vår försörjningskedja. Att utveckla vår förmåga inom områden som dessa blir viktigt för att snabbt kunna skala upp innovationer i den digitala ekonomin

Husqvarna Battery Box

https://www.youtube.com/watch?v=IINnHDMeLe4

Gardena Smart System

https://www.youtube.com/watch?v=pVWv4LHT58g