Executive Interim Management med genomförandekraft

Nordens mest erfarna och kvalificerade interimschefer sedan 2004.

Hitta interimschef

Hitta interimsuppdrag

Aktuella interimsuppdrag

Executive Interim Management är flexibelt och situationsanpassat

En interimschef är ingen förvaltare som bara täcker upp för en tillfällig vakans. Hon eller han tar operativt ansvar och levererar i linje med uppdragets syfte, mål och resultatkrav. Det kan handla om att kliva in som temporär VD, CFO, koncernchef, HR-chef, IT-chef, linjechef eller som kvalificerad specialist och projektledare. När en process, funktion eller enhet behöver förändras, när ett företag är i allvarlig kris eller i samband med turn-around, kraftig expansion och internationella omställningsprogram kan en utomstående person komma in med sina erfarenheter och trygga ledarskap.

4 områden där Interim Management kan vara lösningen.

En Executive Interim är en bra lösning när verksamheten står inför en utmaning, förändringsresa, vakans eller sjukfrånvaro. Alla uppdrag är unika och genom att anlita en interimschef får ni en ledare som kan just det ni behöver i exakt rätt ögonblick. En interimslösning är en kortsiktig injektion för ett projekt eller en specifik uppgift, fokuserar på uppgiften och är ovärderlig vid förändringar såsom strategiprojekt, implementeringar eller för att driva tillväxt.

Läs om när man bör anlita en interimschef

”Jag får ett uppdrag, ett mål och en deadline. Det är det enda som gäller.”

Läs om Interim Professionals →

#1

Ledande inom Executive Interim Management i Europa

Om Interim Management →

17 år

Starkt etablerade sedan 2004

Om Nordic Interim →

16 länder

Lokal närvaro i i 16 länder

Om vårt globala nätverk →

Marknadens bästa interimslösningar för ökad konkurrenskraft, ett hållbart samhälle och ett dynamiskt arbetsliv.

Om vår mission →