Interim-toimitusjohtaja

Väliaikainen toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään lyhyellä varoitusajalla ja suorittaa usein tietyn tehtävän, kuten muutoksen.

Mitä interim-toimitusjohtaja tekee?

Interim – toimitusjohtaja on vuokrajohtaja, joka väliaikaisesti hoitaa yrityksen toimitusjohtajan tehtäviä. Päätehtävänä voi olla esimerkiksi liiketoiminnan kannattavuuden palauttaminen tai liikevaihdon kasvattaminen. Interim-johtaja voi myös hoitaa toimitusjohtajan tehtävät, kunnes yritys on palkannut uuden toimitusjohtajan vakituiseen työsuhteeseen. Vuokrajohtajan toimeksianto poikkeaa konsultin toimeksiannosta merkittävästi. Siinä missä konsultti keskittyy analysoimaan yrityksen tilanteen ja tarjoaa parannusehdotuksia, vuokrajohtajan tehtävä on toteuttaa tarvittavat muutokset.Väliaikainen interim-toimitusjohtaja ajaa muutosta tai turnaroundia

Vuokrajohtaja on erinomainen vaihtoehto, kun tarvitaan kokenut huippuammattilainen toteuttamaan tärkeätä kehityshanketta tai ajamaan muutosta. Onnistunut turnaround tarkoittaa, että interim-toimitusjohtaja yhteistyössä johtoryhmän kanssa kääntää yrityksen suunnan tappiollisesta voitolliseksi. Vuokrajohtaja varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on selvillä mitä heiltä odotetaan ja että asetetut tavoitteet saavutetaan. Kun toimintaa fokusoidaan entistä tehokkaammin avaintuotteisiin tai -palveluihin, turnaroundiin liittyy usein myös kustannussäästötarpeita ja organisaatiomuutoksia.

Vastuu muutoksen toteuttamisesta tuo mukanaan erilaisia asioita riippuen liiketoiminnan koosta. Suuremmissa yrityksissä muutoksen ajaminen tarkoittaa yleensä uuden strategian luomista ja toimenpiteiden suunnittelua ja aikatauluttamista. Näissä tilanteissa on myös tärkeää varmistaa, että keskijohdolla on edellytykset menestyä. Pienemmissä yrityksissä interim-toimitusjohtajan rooli on operatiivisempi ja hän toteuttaa johtoryhmän kanssa aktiivisesti muutosta. Myös pienemmissä yrityksissä avain onnistumiseen on avoimuus ja jatkuva viestintä.

Interim-johtajalla on pitkä kokemus muutosprosesseista ja johtajuudesta ja hän pystyy näkemään toiminnan uusin silmin. Pitkän kokemuksensa ansiosta hän pystyy sekä analysoimaan että ajamaan muutoksia implementoimalla uusia työtapoja ja prosesseja.  Kun interim-toimeksianto on viety päätökseen, vakinainen toimitusjohtaja voi ottaa haltuunsa hyvässä kunnossa olevan liiketoiminnan.

”Ulkopuolelta tulevan henkilön, jolla ei ole yrityksessä työhistoriaa, on helpompi nähdä muutostarpeet, esittää uusia ideoita sekä haastaa olemassa olevia rakenteita ja toimintamalleja.”

Tutustu Schneider Electricin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Jani Vahvasen haastatteluun>

2. Interim-toimitusjohtaja ratkaisee business-kriittisiä haasteita

Interim-johtajillamme on vähintään 15-20 vuoden johtajakokemus ja syvä ymmärrys businesskriittisten haasteiden ratkaisemisesta. Kuuntelemalla, luomalla menestymisen edellytyksiä ja kommunikoimalla avoimesti ja säännöllisesti, interim-johtaja pystyy määrätietoisesti viemään organisaatiota kohti asetettuja tavoitteita. Vuokrajohtaja saattaa suunnitelmien puitteissa joutua vähentämään henkilöstön määrää, mutta samalla auttaa työttömiksi joutuvia henkilöitä löytämään uuden työpaikan. Jos liiketoiminta ajetaan alas, interim-johtajan tehtävä on motivoida työntekijät toimimaan tehokkaasti loppuun asti.

3. Interim-toimitusjohtaja ajaa kasvua

KKun yritys kasvaa orgaanisesti tai on kansainvälistämässä toimintaansa, pystyy kokenut Interim-toimitusjohtaja lyhyessä ajassa laatimaan strategian ja käynnistämään tarvittavat toimenpiteet. Hän muodostaa näkemyksen yrityksen kasvumatkasta ja määrittelee organisaation puuttuvat osaamisalueet.

4. Interim-toimitusjohtaja toteuttaa kustannussäästöjä suunnitelmien mukaisesti

Jos yritys ajautuu velkasaneeraukseen, väliaikainen toimitusjohtaja voi ottaa vastuulleen säästöohjelman toteutuksen. Verkostomme interim-johtajat ovat toteuttaneet kustannussäästöohjelmia ja tietävät mitkä prosessit ja millainen osaaminen on onnistumisen kannalta ratkaisevaa. Vuokrajohtaja on valmis aloittamaan työt heti ja kokemuksensa ansiosta hän pystyy tukemaan organisaatiota välittömästi.

5. Vuokratoimitusjohtaja toimii projektijohtajana sovituissa hankkeissa

Olipa kyseessä sitten pörssiin listautuminen, uusien järjestelmien käyttöönotto tai merkittävä organisaatiomuutos, kokenut interim-johtaja pystyy ottamaan projektin haltuunsa ja viemään sen maaliin. Monissa vastaavissa tilanteissa toiminut interim-johtaja tietää mitä on tehtävä ja mitä taitoja tarvitaan onnistuneen projektien toteuttamiseen. Projektin valmistuttua hän luovuttaa viestikapulan vakituiseen työsuhteeseen palkatulle toimitusjohtajalle.

6. Interim-johtaja voi täyttää äkillisesti vapautuneen tuolin/tehtävän

Kun toimitusjohtaja jättää yrityksen, ei aina ole mahdollista jäädä odottamaan, että uusi vakituinen toimitusjohtaja pääsee aloittamaan työnsä. Näissä tilanteissa kokenut interim-toimitusjohtaja on hyvä vaihtoehto.

Myös äkillisissä sairaustapauksissa interim-toimitusjohtaja voi ottaa yrityksen vastuulleen, kunnes vakituinen toimitusjohtaja pystyy jatkamaan tehtävässään.


Miksi interim-toimitusjohtaja voi olla ratkaiseva tekijä liiketoiminnan kehitykselle?

Interim-toimitusjohtaja on kustannustehokas valinta, kun yritys on kasvumatkansa alussa, tavoittelee turnaroundia tai kun tarvitaan äkillisesti vapautuneeseen tehtävään huippuammattilainen.

Vuokrajohtaja voi myös tukea yrityksen johtoa toteuttamaan erilaisia projekteja. Interim-ammattilainen on korvaamaton vaihtoehto, kun yrityksen päämääränä on toteuttaa liiketoiminnan muutos. Interim-johtaja keskittyy täysillä toimeksiantoon ja tuo mukanaan pitkän kokemuksensa yrityksen käyttöön.  

Esimerkiksi näihin rooleihin asiakkaamme hakevat interim-toimitusjohtajia

Tehtäväalueen painotuksista ja yrityksen koosta riippuen interim-johtaja voi astua myös seuraaviin rooleihin:

  • Toimitusjohtaja – CEO
  • Konsernijohtaja
  • Liiketoimintajohtaja
  • Operatiivinen johtaja
  • Myyntijohtaja
  • Talousjohtaja

Haluatko tietää lisää?