Etusivu / Ajankohtaista / Schneider Electric:”Kun interim-ammattilainen keskittyi palveluiden ja projektien tuottavuuden kehittämiseen, rupesi syntymään tulosta”

Schneider Electric:”Kun interim-ammattilainen keskittyi palveluiden ja projektien tuottavuuden kehittämiseen, rupesi syntymään tulosta”

”Oman toimen ohella on todella haastavaa vetää vaativaa kehitysprojektia. Tämän takia päätimme palkata interim-ammattilaisen vetämään hanketta,jonka tavoitteena oli tehostaa toimintaa ja parantaa kannattavuutta”toteaa Schneider Electricin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Jani Vahvanen.

Schneider Electricillä oli puolitoista vuotta sitten sama ongelma kuin monella muulla asiantuntijapalveluita tuottavalla yrityksellä: Miten organisaation resurssit sekä osaaminen saadaan hyödynnettyä parhaimmalla mahdollisella tavalla ja miten varmistetaan riittävä laskutettavuusaste.

Kun ongelma oli määritelty, Schneiderilla päätettiin ratkaista tilanne sisäisten resurssien avulla samalla kuitenkin hyödyntäen ulkoista konsulttia. Mutta vaikka asia olikin tärkeä, projekti näytti jäävän päivittäisten tehtävien jalkoihin eikä edennyt toivotulla tavalla.

”Ymmärsin jossakin vaiheessa, että projektissa onnistuminen edellyttää määräaikaisen mutta tehtävään täysin dedikoituneen henkilön. Tarvittaisiin asialle omistautunut henkilö, joka voisi käyttää 100% ajastaan palveluiden ja projektien tehokkuuden parantamiseen”, Vahvanen sanoo.

Jani Vahvanen oli tutustunut interim-konseptiin aikaisemmin ja päätti Nordic Interimin avulla hakea tehtävään sopivan interim-ammattilaisen.

Kolmessa viikossa allekirjoitettu sopimus

Projektin onnistunut läpivienti vaati kokemusta saman tyyppisistä tehtävistä. Haettiin siis henkilöä, joka oli suunnitellut ja johtanut palvelutuotannon ja projektien tehostamiseen tähtääviä hankkeita. Toimialatuntemusta ei valittavalta henkilöltä vaadittu.

Schneider antoi toimeksiannon Nordic Interimille aaton aattona joulukuussa 2019 ja jo tammikuun keskivaiheilla valintapäätös oli tehty. Kolmessa viikossa kartoitettiin kandidaattiehdokkaat, tavattiin sopivat henkilöt, päätettiin valinnasta sekä allekirjoitettiin sopimus. Ja näiden viikkojen aikana vietettiin myös sekä joulua että uutta vuotta.  

”Kun toteuttaa asioita määrätietoisesti yksitellen, tulosta rupeaa syntymään”

Selkeä tehtävän määrittely ja mitattavien tavoitteiden asetanta on projektin onnistumisen kannalta ehdoton edellytys.

Valitulle interim-ammattilaiselle annettiin tehtäväksi luoda palveluhenkilöstön toimintaa ohjaava uusi johtamis- ja hallintomalli sekä sitä tukevat tavat seurata päätettyjen asioiden kehitystä. Jotta tehtävä olisi voitu toteuttaa, nykyinen toiminta oli analysoitava sekä löydettävä tehostamista kaipaavat kohdat.Toiminta oli myös tehtävä läpinäkyvämmäksi ja helpommin mitattavaksi, jolloin johtaminen helpottuisi.

”Koska tiesimme jo ennen kuin valittu henkilö liittyi tiimimme, minkälaisia toimenpiteitä tuottavuuden kasvattaminen vaatisi, mitään suurta ahaa-elämystä ei projektin edetessä tullut. Mutta kun kokenut henkilö, jonka motivaatio on korkealla, keskittyi asiaan kokopäiväisesti ja alkoi toteuttamaan asioita yksitellen, tulosta ei tarvinnut kauan odottaa”, selittää Vahvanen.

”Tehokkaamman tulevaisuuden polku avautui eteemme jo muutaman kuukauden päästä. Kuuden kuukauden jälkeen myös taloudelliset tulokset lähtivät paranemaan”.

Interim-ammattilainen palkattiin projektin päätteeksi jatkuvaan työsuhteeseen

Vaikka kriittisintä oli vahva kokemus muutosprojekteista, Vahvanen alleviivaa myös henkilön sopivuuden tärkeyttä vastaanottavan organisaation kannalta.

”Ulkopuolelta tulevan henkilön, jolla ei ole yrityksessä työhistoriaa, on helpompi nähdä muutostarpeet, esittää uusia ideoita sekä haastaa olemassa olevia rakenteita ja toimintamalleja. Samalla hänen on kuitenkin pystyttävä toimimaan yrityskulttuurimme mukaisesti saavuttaakseen työntekijöidemme luottamus.”

Interim-toimeksianto sovittiin aluksi 6 kuukauden mittaiseksi, jonka jälkeen sitä vielä jatkettiin 4 kuukautta.

”Interimin-asiantuntijan vetämä projekti paransi meidän toiminnan laatua sekä kannattavuutta merkittävästi. Arvostimme henkilön osaamista niin paljon, että projektin päätteeksi päätimme solmia hänen kanssaan jatkuvan työsuhteen”, Vahvanen summaa vuoden urakkaa.

Lue lisää eri interim-tehtävistä