Ett tjänsteföretag i Finland med ny affärsidé växte kraftigt. De ville därför kartlägga den svenska marknaden inför en eventuell etablering i Sverige. De valde en interim projektledare i stället för klassisk managementkonsulting.


Inför beslutet övervägde företaget att anlita en managementkonsult. Man insåg dock att hands-on-erfarenhet är viktigt och att personen helst borde vara stationerad i Sverige för att bäst kunna kartlägga marknaden.
”Vårt eget motto är att leverera rätt produkt, på rätt ställe, i rätt tid. Genom att engagera en interimschef borde vi få samma fördelar”, förklarar företagets VD.
 ”Genom en interim projektledare fick vi ett erfaret proffs som var dedikerad projektet/uppdraget på heltid, och inte bara skötte det vid sidan av sitt vanliga jobb. Om vi vill att företaget ska utvecklas, måste vi investera i resurser! En annan fördel med interimslösningen var att samma person senare kunde ansvara för implementeringen. Inledningsvis trodde vi att vi behövde en expert på vår tjänst, men insåg snart att det var viktigare att hen hade ett bredare perspektiv på hur man utvecklar affärsverksamhet och bygger varumärke.


Nordic Interim was a sparring partner when we defined our needs

”Vi valde Nordic Interim, eftersom de har kontor på marknaden vi var intresserade av, d.v.s. Sverige. Dessutom var deras process väldigt gedigen och klar. I början av processen kan det vara svårt att veta vilken typ av människa som passar bäst för att utföra uppdraget. Profilen växer fram utifrån samtalen, och därefter sätts de mål som en interim projektledare förväntas uppnå.”
”Inledningsvis trodde vi att vi behövde någon som var expert inom vårt område, men ju mer vi diskuterade målen vi ville nå, insåg vi att erfarenhet av att utveckla affärsverksamhet och bygga varumärke, var viktigare. På tre veckor tog Nordic Interim fram åtta passande kandidater, fyra från Finland och fyra från Sverige. Önskeprofilen klarnade med tiden och efter intervjuer, valde vi finsk person bosatt i Sverige och som kände den lokala marknaden.”

Business development without major investments

Planen och implementeringen har hållit tidtabellen, och den nya affärsverksamheten i Sverige har påbörjats. Vår interima projektledare blev så småningom anställd som företagets Country Manager med uppgift att bygga upp en landsorganisation och att utveckla verksamheten.

”Genom att nyttja en interimschef har vi kunnat titta på nya marknader, utan att behöva investera i dyra utrymmen eller personal. Jag kan varmt rekommendera interimschefsmodellen”, avslutar företagets VD.